Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Kloaksystem Ledningssystemet

Ledningssystemet

Hedensted Spildevand ejer, driver og vedligeholder samlet ca. 850 km. offentlige kloakledninger. Størstedelen af ledningerne er spildevandsledninger, herunder transportledninger under tryk. Andelen af spildevandsledninger er stigende idet en del nykloakering alene udføres som spildevandskloakering. Ligeledes er der behov for relativt lange ledninger ved kloakering i det åbne land.

En stor del af ledningssystemet er lavet i perioden fra 1960 til 1980, men der er også en relativ stor andel af nyere ledninger fra år 2000 og frem. 

Ejerskab

Af spildevandsplanens kort fremgår alene transportledninger. Hedensted Spildevand fører dog register over samtlige offentlige ledninger samt nogle private ledninger.

Specielt for vejafvanding, kan det visse steder være uklart om det er kommune, private ledningsejere eller Hedensted Spildevand der ejer og driver ledningen. Også i andre tilfælde kan der være usikkerhed om det i spildevandsplanen angivne ejerforhold. Hedensted Spildevand vil i samarbejde med kommunen eller en privat ledningsejer foretage en præcis registrering af ejerforholdet, i de tilfælde hvor ejerskabet endnu er uafklaret, når behovet opstår.

Aldersfordeling på Hedensted Spildevands ledninger kan ses af nedenstående figur:

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk