Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Kloaksystem

Kloaksystem

Kloaksystemet i Hedensted Kommune består generelt af hovedledningsanlæg og stikledninger. Derudover er der også pumpestationer, sparebassiner, regnvandsbassiner og overløbsbygværker.

I det følgende er beskrevet kloaksystemet i Hedensted Kommune i dag.

Derudover sættes der fokus på de kommende års planer indenfor kloakfornyelse - herunder udskiftning af kloaksystemet i de fælleskloakerede områder til separatsystem.

Hedensted Spildevands samlede aktiver udgjorde ved udgangen af 2009 omkring 2,377 milliarder.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk