Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt

Byrådet har i henhold til lovgivningen godkendt en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er medlem af kloakforsyningen. Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. Du kan se betalingsvedtægten på Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk