Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Hvad gælder for min ejendom

Hvad gælder for min ejendom

Vej og husnummer:

Matrikelnummer:

For at se hvad der gælder for din ejendom eller matrikkel, kan du vælge at indtaste vejnavn og hus nr., eller indtaste matrikel nr.

Hvis du ønsker at vide hvad der gælder for din ejendom, bør du søge på adressen. Du vil herefter få en beskrivelse af hvilke forhold der gælder for din ejendom. I kortet markeres en afgrænsning af det område hvor forholdene er gældende.

Hvis du derimod ønsker oplysninger om et større areal, kan du søge på matriklen. Dette kan resultere i flere forskellige kloakeringstyper. I kortet markeres afgrænsningen mellem disse typer.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk