Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Administrationspraksis Offentlig og privat kloak

Offentlig og privat kloak

Offentligt spildevandsanlæg

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Hedensted Spildevand har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Det vedrører renseanlæg, bygværker, kloakanlæg med mere.

Privat spildevandsanlæg

Ved private spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Hedensted Spildevand ikke er ejer og derfor ikke har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Ofte vedrører dette stikledninger på privat grund, fællesprivate ledningsanlæg mv.

Grænsen mellem offentlig og privat kloak

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænsen, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg. Der er dog også situationer hvor kloakanlæg uden for skel er private. Dette gælder f.eks. ved ejendomme der ligger i skel, og der derfor ikke er plads til alle anlæg inde på grunden. Det kan f.eks være en tagnedløbsbrønd, en rensebrønd eller et grenrør og ledninger.

Selvom det i lovgivningen er defineret, hvornår et kloakanlæg anses som forsyningens kloak og hvornår det er anden kloak, er der alligevel risiko for fejltagelser og misfortolkninger af regelsættet. Derfor vises i det følgende en række eksempler på fastlæggelse af grænsen mellem privat og offentlig kloak.

Standardsituation   Stikledningen forsyner 2 ejendomme på hver sin matrikel   Stikledningen forsyner 2 ejendomme på den samme matrikel
       
 Snitflade er ved matrikelskel   Snitflade mellem offentlig og privat kloak ved ejendom 1 er ved matrikelskel mellem ejendom 1 og 2. Snitflade mellem offentlig og privat kloak ved ejendom 2 er ved brønd, hvor spildevand fra ejendom 1 tilledes.   Snitflade mellem offentlig og privat kloak er ved matrikelskel, da der kun er tale om en matrikel selvom der er flere ejendomme på.

 

Hvis din ejendom ligger i skel, og dele af dit kloakanlæg derfor ligger i offentlig areal, har du stadig ansvaret for disse anlægsdele. Du kan læse mere om skellet mellem privat og offentlig kloak i denne pjece på Hedensted Spildevands hjemmeside  www.hspv.dk/data/filer/virker-kloaken-ikke.pdf

Privatretlig aftale om tilslutning til offentlig kloak

Flere steder i Hedensted Kommune er der fællesprivate spildevandssystemer, der har en aftale om tilslutnng til Hedensted Spildevands ledning. I disse tilfælde er det den enkelte aftale, der er afgørende for hvor grænsen mellem privat og offentlig kloak er.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk